Meester in de Klas

Nu al de derde druk!  Meester in de klas gaat in op de vragen waar veel leerkrachten, intern begeleiders en directeuren mee worstelen: Hoe zorgen we dat alle leerlingen krijgen wat ze nodig hebben en we zelf daarbij ‘overeind’ blijven? Hoe vind ik mijn… Continue Reading

Implementatie van HGW

In de ene school is de invoering van handelsgericht werken (HGW) heel succesvol. HGW is op zo’n school een duurzame ontwikkeling en ondersteunt de school op weg naar Passend Onderwijs. In een andere school verloopt het traject moeizaam en haakt… Continue Reading