Meester in de Klas

Meester in de klas is nu al in de derde druk verschenen! 10 februari 2020 verzorg ik op de Landelijke Conferentie voor IB’rs een workshop Meester in de klas, de leerkracht in positie. Kom je ook? Aanmelden kan via www.ibdag.nl .… Continue Reading

Implementatie van HGW

In de ene school is de invoering van handelsgericht werken (HGW) heel succesvol. HGW is op zo’n school een duurzame ontwikkeling en ondersteunt de school op weg naar Passend Onderwijs. In een andere school verloopt het traject moeizaam en haakt… Continue Reading