WAT DOE IK

Vragen die me bereiken:

 

“We hebben sinds de invoering van Passend Onderwijs  steeds meer te maken met kinderen met gedragsproblemen en moeilijke groepen. Hoe gaan we hiermee om?”

 

“Hoe verbeteren we onze samenwerking met ouders en realiseren we educatief partnerschap? 

 

“Hoe kunnen we de betrokkenheid, het verantwoordelijkheidsgevoel en het eigenaarschap van onze leerlingen vergroten?”

 

“Wij willen handelingsgericht werken en afstemmen op alle onderwijsbehoeften. Hoe doen we dat binnen ons al zo volle programma en onze volle groepen?”

 

“We gaan werken met een nieuwe managementstructuur waarin de bouwcoördinatoren een  grotere rol krijgen. Wil je ons hierbij begeleiden?”

 

Doelgericht handelen, kinderen meer zelfstandig laten werken; ik krijg het niet vertaald naar mijn dagelijkse praktijk. Kom je kijken?”

 

“Simone, mijn leerkrachten klagen over grote werkdruk. Ze praten soms zo negatief over ouders en leerlingen. Mopperend als Statler en Waldorf. Hoe krijg ik ze mee? Hoe krijg ik de balans terug ? Hoe maken we de slag naar een meer professionele teamcultuur?

 

“Mogen we ook nog onze grenzen aangeven of moeten we nu alles kunnen?”

 

“Ik heb een burn out gehad en ga re-integreren. Wil je me begeleiden bij mijn terugkeer in mijn werk?

 

Met schoolbegeleiders en adviseurs Passend Onderwijs van samenwerkingsverbanden werk ik aan:

 

“Hoe kan ik scholen zo begeleiden dat ik hun werk niet overneem en dat de school eigenaar van zijn eigen proces blijft?”

 

“Hoe ondersteunen we scholen bij het proces van arrangeren? Hoe bereiken we daarmee ook de leerkrachten?”

 

“We willen onze beïnvloedingsvaardigheden versterken en onze kennis vergroten rondom communicatie en het voorkomen van weerstand. Kom je ons trainen?”

 

Dit kan ik in deze en andere gevallen voor u betekenen:

 

Ik voorzie niet in trainingen ‘werken met groepsplannen‘. Wel werk ik met schoolteams aan goed onderwijs volgens een deugdelijk plan, waarbij het vakmensschap van de leerkracht centraal staat.

In alle bijeenkomsten werkt het 7-uitgangspunten-denkkader van Handelingsgericht Werken als een kwaliteitsmatrix, een check. Inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek over goed onderwijs en over de relatie tussen leren en gedrag en good-practice-praktijkervaringen (met de vertaling van de inzichten naar je dagelijkse praktijk) worden nadrukkelijk gezocht en benut.

We werken vanuit vragen en doelstellingen. Onderzoekende vragen om er achter te komen: wat heeft deze groep nodig om de doelen te bereiken en wat vraagt dit van mij als leerkracht? Meer weten? Neem contact met me op!

Lees ook wat anderen over mij zeggen