Adviesgesprekken

4-op-1-rij

Adviesgesprekken met directeuren, managementteams, directeuren, onderwijsadviseurs, leraren en intern begeleiders.

 

 

Als betrokken buitenstaander nodig ik je uit om met meer afstand naar vragen, problemen, situaties en successen te kijken.

Als ervaren collega denk ik met je mee en praat je bij over hoe anderen op andere scholen en in andere samenwerkingsverbanden ‘het doen’.

 

We sparren, ontdekken vragen achter vragen en komen samen tot oplossingsideeën en een mogelijke aanpak.

 

Gevraagd en ongevraagd geef ik feedback.

 

Tijdens het gesprek ordenen we alle informatie; wat is belangrijk, wat is urgent, in welke volgorde wil je ermee aan de slag? ‘Wat is je eerstvolgende stap?’

 

We blijven samen kritisch: “Hoe groot acht je de kans van slagen van dit idee?”

 

Met sommigen voer ik een eenmalig gesprek over één specifiek onderwerp. Met anderen in een regelmatige frequentie. Naar behoefte. Wat werkt voor jou?

 

Een directeur zei tegen me: “andere afspraken zeg ik in de waan van de dag wel eens af maar jou nooit. Ik verheug me op onze gesprekken. Daar krijg ik energie van. Daar haal ik ideeën uit!”

 

 

 

 

(Zie ook ‘Wat anderen over mij zeggen’).

Terug naar Aanbod