Coaching en teamcoaching

Worstel je met vragen of wil je met meer plezier en kwaliteit functioneren in je werk, je studie of ‘gewoon’ in je leven?

paard aan stoel wat je tegenhoudt zit in je hoofd

 

Worstel je met de balans werk-privé?   

foto balans werk privé kind in mand

 

Of met onderwijsinhoudelijke of organisatie-ontwikkelingsvragen zoals:

“Ik ben vaak vooral een politie-agent in de klas. Vroeger vond ik mijn baan echt leuk en haalde ik voldoening uit mijn werk. Nu vind ik het vooral zwaar en merk ik dat ik er tegenop zie. Het is echt een moeilijke groep!

“Ik ben net gestart als directeur. Ik heb behoefte aan een sparringpartner, die me spiegelt, met me mee denkt en met wie ik ‘vrij’ en vertrouwelijk kan praten.”

 De leerlingen waar we zorgen over hebben liggen teveel op mijn bordje als IB’er. Hoe krijg ik leerkrachten zover dat ook zij zich verantwoordelijk gaan voelen voor ook díe leerlingen?”

Hoe krijgen we het team mee? Hoe kunnen we onze collega’s in overlegmomenten effectief beïnvloeden?

Wat zijn eigenlijk goede, activerende overleg- of vergadertechnieken?”

We willen vanuit het MT de ontwikkelingsslag maken naar een lerende organisatie met een professionele teamcultuur. Daar hebben we wat tools voor nodig.

“Ik heb een burn out gehad en ga re-integreren en zoek iemand die me kan begeleiden. Hoe voorkom ik bijvoorbeeld dat ik in dezelfde valkuilen kieper?

 

Zomaar een greep uit de startvragen in coachings-trajecten met volwassenen die ik afgelopen ruim vijfentwintig jaar uitgevoerd heb.

De laatste jaren coach ik ook jongeren. Jongeren tussen de 10 en 30 jaar, die worstelen met ‘het systeem’, of met zichzelf in de context van wat de wereld om hen heen van ze vraagt; die zoeken hoe ze zich staande kunnen houden, hoe ze zich tot anderen kunnen verhouden zonder teveel eigenheid in te leveren; die worstelen met weerbaarheidsvragen of assertiviteit. Soms ongelukkige jongeren, die kampen met somberheid of een depressie, soms jongeren die gewoon wat begeleiding nodig hebben om weer verder te kunnen. Mijn pedagogische en psychologische expertise, alsmede mijn kennis op het gebied van traumasensitief handelen, en mijn klik met jonge mensen, zet ik desgevraagd in om jongeren in een paar gesprekken een duwtje in de rug te geven.

Werkwijze coaching

Elk traject start met een wens, een verlangen, een vraag of een noodzaak.

Van wie is de vraag en voor wie is de vraag?

Is de vraag voor jezelf of vraagt de leidinggevende coaching aan voor jou? Dat zijn verschillende trajecten.

Voor alle trajecten geldt dat we werken vanuit een heldere, werk-gerelateerde, persoonlijke vraag, een concrete doelstelling en een passende aanpak en planning. Wat willen we bereiken en wanneer moet dat gelukt zijn? Hoe weten we of het voldoende gelukt is? Wat doe je dan anders dan nu?

Transparantie is een belangrijk aandachtspunt: met wie wordt informatie gedeeld en op welke manier?

Een coachings-traject is altijd maatwerk. De vorm, frequentie, inspanning en duur kan dus variëren. Voor alle trajecten geldt dat er een duidelijke start én een duidelijke afronding is.

Bij een leerkracht met vragen over individuele kinderen of een leerkracht die haar groep een moeilijke groep vindt, maken observaties in de groep altijd deel uit van de bijeenkomsten.

Co-teaching: samen in de groep zij aan zij werken blijkt een zeer prettige en effectieve vorm die snel tot verbetering leidt.

Coaching on the job: het meest zinvol is de coaching wanneer we niet alleen óver situaties en mensen praten maar wanneer ik je aan het werk zie ín een situatie, mét mensen. In de klas, in een teamvergadering, in een groepsbespreking, in een OT (ondersteuningsteamoverleg), etc. We bereiden zo’n bijeenkomst samen voor, ik ben toehoorder en geef je feedback.

Gemiddeld bestaat een coachingstraject uit 6-8 bijeenkomsten. Natuurlijk komt het voor dat het zinvol blijkt om meer dan 8 bijeenkomsten te organiseren, of dat er een nieuwe vraag ontstaat waarna een aanvullend traject gewenst is. Soms blijkt tijdens een traject dat er iets anders nodig is dan coaching. Denk aan een aanvullende opleiding, een verdiepende workshop of therapie buiten de werkgerelateerde vraag om.

 

Ik ben een gecertificeerd coach. In 2007 heb ik de opleiding tot (team)coach afgerond. Daarna ben ik blijven leren, o.a. bij Daniëlle Braun, Marcel van Herpen en anderen.

CV

Terug naar aanbod