Waarderende flitsbezoeken in de klas en coaching on the job

oprah               Wees je bewust van je impact als leerkracht!

 

Flitsbezoeken? Wat houdt dat in?

Waarderende flitsbezoeken zijn bedoeld als ondersteuning voor de leerkracht, níet als beoordeling.

 

De leerkracht wordt zich veel meer bewust van haar handelen en haar impact op het leren

en het gedrag van de leerlingen.

 

Kort gezegd: een flitsbezoek is een observatie van 10 minuten in de groep met een na-gesprek van 15 minuten met de leerkracht. Het gesprek vindt altijd dezelfde dag nog plaats.

 

Waarom-hoe-wat:

  • Waarom doen we de dingen die we doen? Zoals we ze doen? Wat vind je belangrijk in je lessen/aanpak/sfeer/ontwikkeling/gedrag?
  • Hoe zie je dat terug in je aanpak, in je dagelijkse praktijk?
  • Wat is er nodig om dit te behouden, te versterken of te bereiken?

 

Waarderende flitsbezoeken vormen ook een zinvol krachtig middel om HGW te implementeren.

Coaching on the job. In mijn aanpak voer ik flitsbezoeken samen met de intern begeleider uit. Samen kijken we in de klassen. Vervolgens observeert de intern begeleider hoe ik na-gesprekken met de leerkrachten voer. Met de leerkracht en de intern begeleider bespreken we na: wat werkte goed en wat zag je mij doen om dat te bereiken? Hoe bouw ik het gesprek op, wat voor soort vragen hoor je me stellen? Zien jullie mogelijkheden flitsbezoeken als instrument in de school te benutten? Wat hebben jullie hiervoor nodig? Desgewenst draaien we daarna een ronde ‘omgekeerd’; weer kijken we samen in de klassen, de intern begeleider voert de na-gesprekken en ik observeer en coach-on-the-job.

 

Meer weten?

 

Neem gerust contact met me op.

Wil je van andere scholen horen hoe zij het werken met waarderende flitsbezoeken hebben ervaren? Mail me even en ik stuur je contactgegevens/reviews.

 

Terug naar aanbod