Gast-docent en ontwikkelaar curriculum POST HBO

Vanaf 2010 ben ik als docent en ontwikkelaar verbonden aan diverse (Post-)HBO-opleidingen (o.a. van de Inschool Academie en aan Inholland lerarenopleidingen).

Modules waar ik veel ervaring in heb zijn:

  • beïnvloedings- en communicatievaardigheden voor leidinggevenden
  • beïnvloedings- en communicatievaardigheden voor groepen van IB’rs, adviseurs en schoolbegeleiders (in company voor schoolbesturen en samenwerkingsverbanden)
  • begeleidings- en coachingsvaardigheden, oplossingsgericht coachen
  • leiding geven aan professionals (‘níet doen!’)
  • IB’rs: vergroten leerkrachtvaardigheden didactiek en organisatie
  • IB’rs: vergroten leerkrachtvaardigheden pedagogisch handelen
  • positieve groepsvorming en doorgaande lijn in je school, handelingsgerichte overdracht met je collega’s, de leerlingen zelf en hun ouders
  • omgaan met een moeilijke groep
  • professioneel middenmanagement; samenwerken met bouwcoördinatoren

 

klein bootje trekt schip door geul

 

 

Mw. Ploegmakers die in 2010 bij me afstudeerde als intern begeleider hield een speech en zei:

Simone is een dijk.
Bij haar wil ik de metafoor rivier gebruiken.
Ze kan bruisend zijn, kabbelend en kalm, maar steeds stromend. En stromend water is veel gezonder dan stilstaand water.
Toen we kennis maakten met Simone voelden we ons als een vis in het water. We waren in goed vaarwater terecht gekomen. Ze kon je meenemen naar plaatsen om je inzicht te geven in veranderingsprocessen op school.
Elke IB-er startte met zijn eigen bootje, cq schip. De ene is snel op zijn plaats, de ander neemt ze mee door bochten, via sluizen en extra vaartijd, maar ze komen allemaal aan in het veranderproces. Simone zette elk schip in de juiste koers. (…)
Ze gaf ons de push-up om in stromend water te varen.
Simone dank je wel!!”

 

Zoekt u een gast-docent voor cursussen en modules? Neem gerust contact op!

 

Terug naar aanbod