HGW in het Voortgezet Onderwijs

“Hoe kun je afstemmen op onderwijsbehoeften wanneer je op een dag soms wel 100 leerlingen voor je neus hebt?”

In 2017 en 2018 gaf ik gastcolleges aan de faculteit Pedagogiek van Hogeschool Inholland, aan een groep studenten van diverse lerarenopleidingen.

We gaan de vertaalslag maken van theorie naar praktijk en op onderzoek uit. Een aantal vragen waar we mee aan de slag gaan:

  • HGW, de basis
  • HGW, de wetenschappelijke onderbouwing: wat maakt een leraar een góede leraar
  • Hoe wordt in VO-scholen aangekeken tegen Passend Onderwijs
  • Hoe wordt in VO-scholen werk gemaakt van aansluiten op onderwijsbehoeften
  • Zijn  er leerdoelen voor een jaar, een periode, een vak, een groep geformuleerd
  • Hoe wordt vastgesteld of een leerling specifieke ondersteuning nodig heeft
  • Wordt de leerling betrokken bij het achterhalen wat hij nodig heeft om tot leren te komen
  • Worden ouders betrokken bij het laten slagen van een beoogde aanpak
  • Hoe wordt informatie uit een multi-disciplinair overleg teruggekoppeld naar leraren, leerling en ouders

Via een blog op LinkedIn schrijf ik over mijn en hún ervaringen.