Train de trainer-trajecten

haan over de brug leiding geven is voorleven

 

Train-de-trainer- trajecten verzorg ik in-company voor samenwerkingsverbanden en schoolbesturen.

 

Hoe word ik een HGW-proof schoolbegeleider?

Hoe zorg ik dat scholen eigenaar van hun eigen vraag blijven?

Hoe krijg ik een directeur aan boord die alleen maar weerstand toont in een directie-overleg?

Ik word op die school veel ingevlogen als gedragsspecialist en ik zie dat de oorzaak in gebrekkig onderwijs zit, niet in de kinderen. Hoe maak ik dat bespreekbaar?

De intern begeleider heeft duidelijk moeite ouders te betrekken bij de zorg om de leerling; de ondersteuningsteams lopen ook niet goed. Hoe kan ik interveniëren zonder het over te nemen of haar relatie met ouders te ondermijnen?

Hoe maak ik moeilijke, gevoelige onderwerpen bespreekbaar?

Hoe kunnen we meer systematiek en kwaliteit in onze werkwijze krijgen als samenwerkingsverband?

Hoe kunnen we de scholen ondersteunen in het realiseren van goed ‘passend’ onderwijs?

Arrangeren, wat vraagt dat van de scholen? Werken met een Groeidocument?

 

 

Train- de trainer-trajecten zijn bedoeld voor schoolbegeleiders, adviseurs Passend Onderwijs, onderwijsspecialisten, gedragsspecialisten, hulpverleners.

 

Zie ook feedback Margreet TomassenAdviseur Passend Onderwijs PPO regio Leiden; wat vindt zij van mijn train-de-trainer-begeleiding afgelopen twee jaar.

 

 

Terug naar aanbod