Teamtrainingen

 

 

HGW-proof-overdracht, samen met leerlingen en ouders

Werken met elk kind vanuit hoge verwachtingen

Hoe is het met onze eigen Growth Mindset gesteld?

Hoe léren leerlingen, en hoe wéét je of ze leren tijdens jouw instructie en erna?

Leerlingen meer actief betrekken bij het onderwijs

Samenwerkend leren is meer dan naast elkaar aan een taak werken

Effectieve feedback integreren in het instructie-model  

Hoe kunnen we meer uit onze gesprekken met ouders halen; attitude en vaardigheden gespreksvoering

Vormgeven van de doorgaande lijn met duidelijke teamafspraken

Waarin mogen we in ons team verschillen van elkaar en welk gedrag moet uniform zijn?

We willen met ons team goed onderwijs bieden dat voldoet aan de eisen  en wetgeving van Passend Onderwijs.

Verstaan we in het team eigenlijk allemaal hetzelfde onder goed onderwijs?

Doen wij wat wij beloven in onze schoolgids en op onze website? Echt?

We willen kindgesprekken gaan voeren.

We willen de leerling beter betrekken in het Handelingsgericht Arrangeren. Hoe doen we dat goed?

 

 

Interactieve teamtrainingen vormen een effectief middel om gezamenlijke schoolontwikkeling te stimuleren en te borgen.  Lees meer in wat anderen over mij zeggen

 

 

tekening dieren uitgaan van verschillen

 

Ik voorzie niet in trainingen ‘werken met groepsplannen‘. Wel werk ik met schoolteams aan goed onderwijs, waarbij het vakmanschap van de leerkracht centraal staat.

Terug naar Aanbod