Teamtrainingen

 

 

HGW-proof-overdracht, samen met leerlingen en ouders

Werken met elk kind vanuit hoge verwachtingen

Hoe is het met onze eigen Growth Mindset gesteld?

Hoe léren leerlingen, en hoe wéét je of ze leren tijdens jouw instructie en erna?

Leerlingen meer actief betrekken bij het onderwijs

Samenwerkend leren is meer dan naast elkaar aan een taak werken

Effectieve feedback integreren in het instructie-model  

Hoe kunnen we meer uit onze gesprekken met ouders halen; attitude en vaardigheden gespreksvoering

Vormgeven van de doorgaande lijn met duidelijke teamafspraken

Waarin mogen we in ons team verschillen van elkaar en welk gedrag moet uniform zijn?

We willen met ons team goed onderwijs bieden dat voldoet aan de eisen  en wetgeving van Passend Onderwijs.

Verstaan we in het team eigenlijk allemaal hetzelfde onder goed onderwijs?

Doen wij wat wij beloven in onze schoolgids en op onze website? Echt?

We willen kindgesprekken gaan voeren. Hoe doen we dat goed?

 

 

Interactieve teamtrainingen vormen een effectief middel om gezamenlijke schoolontwikkeling te stimuleren en te borgen.  Lees meer in  Succesfactoren in HGW trajecten en wat anderen over mij zeggen

 

 

tekening dieren uitgaan van verschillen

 

Ik voorzie niet in trainingen ‘werken met groepsplannen‘. Wel werk ik met schoolteams aan goed onderwijs, waarbij het vakmanschap van de leerkracht centraal staat.

In deze bijeenkomsten werken we vanuit het 7-uitgangspunten-denkkader van Handelingsgericht Werken, inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek over goed onderwijs (de kracht van werken aan zelf-vertrouwen en zelf-sturing, de impact die je hebt als leerkracht/intern begeleider/directeur/ouder, hoe je het leren van leerlingen positief kunt beïnvloeden, de relatie tussen leren en gedrag, de relatie tussen team/leerkracht-handelen en gedrag in de groep, handelingsgerichte overdracht en een doorgaande lijn, kennis van leerlijnen, etc) en good-practice-praktijkervaringen (hoe vertaal je de inzichten naar je dagelijkse praktijk, hoe benut je de fases van het directe instructiemodel 100%, hoe voer je goede gesprekken met ouders en leerlingen, hoe differentieer je binnen je les, etc, etc).

We werken vanuit vragen en doelstellingen; wat wil je eind van het schooljaar bereikt hebben (cognitief en sociaal-emotioneel) met deze groep? Waar staan ze nu? Hoe leren ze? Hoe gedragen ze zich? Wat loopt al goed in de groep? Voor welke kinderen werkt je aanpak prima? Welke kinderen gedijen nog niet helemaal of helemaal niet? Is er sprake van een mismatch tussen jouw pedagogisch-didactische aanpak en dat wat de kinderen nodig hebben? Wat bieden de methodes je al aan aanwijzingen om aan te sluiten op hoe de kinderen leren? Op welke domeinen moet je afwijkende keuzes maken? Welke? Met welk beoogd doel en effect? Zijn de gevolgen van je beredeneerde afwijking te overzien? Onderzoekende vragen om er achter te komen: wat heeft deze groep nodig om de doelen te bereiken en wat vraagt dit van mij? Daar maak je een jaarplan met bv. 4 blokken van 10 weken; dat is behapbaar en overzichtelijk. Meer weten? Neem contact met me op!

 

Terug naar Aanbod