Anders kijken naar kinderen…. De relatie tussen leren en gedrag.

Er is een duidelijke relatie tussen leren en gedrag. Als alle andere kinderen in jouw klas iets kunnen en jij kunt dat niet, word je onzeker. Als jij nooit gevraagd mee te doen, word je onzeker.

Werken aan welbevinden = werken aan competenties. De grootste beloning die je een kind (én een volwassene!) kunt geven, is het laten ervaren van een  succeservaring.

Weet je hoe kinderen leren?

Kinderen die geboeid zijn, zijn minder geneigd tot orde-verstorend gedrag.

Kinderen die weten wat de bedoeling is, zijn taakgerichter.

“Alles wat je denkt te zien is meer wat je denkt dan wat je ziet” – dr Kees van der Wolf

en “De belangrijkste protectieve factor van een kind is het gevoel erbij te horen, ertoe te doen, nodig te zijn” – Professor Wim Slot. Lees zijn Mulock Houwerlezing

 

flower

De interactie tussen leerkrachten en leerlingen staat (dus) centraal.

We werken vanuit eigen vragen, echte leerlingen en lastige situaties, en leren

  • kijken, denken, praten en handelen op een wijze die de leerling en jullie verder helpt; die beweging brengt vooruit
  • zien wat heeft een kind of de groep nodig heeft om tot leren te komen, om adequaat gedragaan te leren en zich optimaal te ontwikkelen
  • ontdekken krachtbronnen in enrondom het kind of de groep en leren deze te versterken
  • (h)erkennen wat jij en je team nodighebben om te kunnen bieden wat leerlingen van jullie nodig hebben

In deze training word je je bewust van je handelen en welke impact jouw handelen heeft op de kinderen in je groep. Je neemt je groep onder de loep en gaat vanuit een onderzoekende houding aan de slag. Ben je voor alle kinderen in je groep een goede leerkracht? Hoe weet je dat? Wat zou je kunnen verbeteren of anders kunnen doen? Je gaat met concrete handvatten en toepassingsideeën voor de volgende dag naar huis.

Meer weten? Neem gerust contact met me op of lees wat anderen over mij zeggen!