Anders kijken naar kinderen…. De relatie tussen leren en gedrag.

Er is een duidelijke relatie tussen leren en gedrag. Als alle andere kinderen in jouw klas iets kunnen en jij kunt dat niet, word je onzeker. Als jij nooit gevraagd mee te doen, word je onzeker. Als er thuis narigheid is, ontwikkel je overlevingsstrategieën die je op school niet zomaar weer loslaat maar die daar juist tegen je kunnen werken.

Werken aan welbevinden = werken aan competenties. De grootste beloning die je een kind (én een volwassene!) kunt geven, is het laten ervaren van een  succeservaring.

Weet je hoe kinderen leren?

Kinderen die geboeid zijn, zijn minder geneigd tot orde-verstorend gedrag. Kinderen die weten wat de bedoeling is, zijn taakgerichter. Om maar eens twee simpele voorbeelden te noemen. Gebrek aan vaart in de les is ook iets wat ik veel tegenkom in groepen waar het niet lekker loopt. Het digibord en het digitaal projecteren van bladzijdes uit de methode kunnen helaas ook belemmerend werken. Lees meer in het stukje dat ik hierover schreef.

“Alles wat je denkt te zien is meer wat je denkt dan wat je ziet” – dr Kees van der Wolf

en “De belangrijkste protectieve factor van een kind is het gevoel erbij te horen, ertoe te doen, nodig te zijn” – Professor Wim Slot. Lees zijn Mulock Houwerlezing

Kees van der Wolf en Wim Slot. Twee wetenschappers. Anders kijken naar kinderen is gebaseerd op degelijk wetenschappelijk onderzoek en decennia praktijkervaring.

flower

De interactie tussen leerkrachten en leerlingen staat (dus) centraal.

We werken vanuit eigen vragen, echte leerlingen en lastige situaties, en leren:

  • kijken, denken, praten en handelen op een wijze die de leerlingen en de leerkrachten vooruit helpt
  • zien wat heeft een leerling of de groep nodig heeft om tot leren te komen, om adequaat gedrag aan te leren en zich optimaal te ontwikkelen
  • ontdekken krachtbronnen in en rondom de leerling of de groep, en onszelf, en leren deze te versterken
  • (h)erkennen wat jij en je team nodig hebben om te kunnen bieden wat leerlingen van jullie nodig hebben

In deze training word je je bewust van je handelen en welke impact jouw handelen heeft op de kinderen in je groep. Je neemt je groep onder de loep en gaat vanuit een onderzoekende houding aan de slag. Ben je voor alle kinderen in je groep een goede leerkracht? Hoe weet je dat? Wat zou je kunnen verbeteren of anders kunnen doen? Je gaat met concrete handvatten en toepassingsideeën voor de volgende dag naar huis.

Meer weten? Neem gerust contact met me op of lees wat anderen over mij zeggen!