Afronding schooljaar en zorgvuldige overdracht

Leerlingen doen het goed op duidelijkheid, op voorspelbaarheid. In coronatijden is er veel onduidelijkheid. Breng binnen die onduidelijkheid, onzekerheden en soms zelfs angsten, de nodige duidelijkheid aan: neem regie, wees in contact, maak sensitief ruimte voor vragen, wensen en behoeften en houd je toon licht.

“Hoe leer jij fijn?”

“Wat heb jij nodig om…?”

“Wat werkt goed bij jou als je …(boos wordt/ iets niet snapt/ etc)?”

“Wat moet ik als juf/meester vooral níet doen?”

“Wat doe jij graag?”

“Wat heb je thuis geleerd dat je ook op school in kunt zetten?”

“Wat wil je dat de volgende juf van jou weet?”

Stel ook aan de ouders de vraag: “Wat vind je belangrijk om aan mij/ de volgende leerkracht te vertellen? Wat moet ik weten over …?”

Zeker nu we periodes achter de rug hebben met online-afstandsonderwijs als gevolg van de corona-overheidsmaatregelen is een zorgvuldige analyse van wat leerlingen nodig hebben om goed verder te gaan belangrijk.

Lees hier het hele artikel met aanwijzingen en praktische tips voor een duidelijke overdracht in rommelige coronatijden.

Download 12 tips voor leuke activiteiten met de leerlingen tijdens de overdrachtsfase, zowel in de afronding als de opstart van een schooljaar.

 

Ervaringen juf Evelyn, juf Petra, juf Jolanda

 

Kwetsbare kinderen zakken bij transitiemomenten door het ijs. Dat kunnen we voorkomen!

Met een aantal leerkrachten heb ik activiteiten uitgewerkt om in de eerste weken van het nieuwe schooljaar te werken aan positieve groepsvorming. Centraal stond hierbij een aantal waarom-en hoe-vragen.

Geen klassenregels vanuit ‘zo doen we het nou eenmaal hier’ die na een week al met voeten worden getreden.

Wel een vraaggesprek met de kinderen: waarom hebben we eigenlijk regels en afspraken nodig in de groep? Welke vind ik als juf belangrijk en waarom? Welke vinden jullie belangrijk? Wat werkt prettig? Welke vinden we best moeilijk om ons aan te houden? Hoe gaan we ermee om als het ons een keer niet lukt?

De eerste weken van een schooljaar worden gekenmerkt door activiteiten om elkaar te leren kennen en te werken aan een basis voor de rest van het schooljaar: ‘zo willen we met elkaar omgaan, zo willen we met elkaar werken’.

Zo kwam juf Evelyn er achter waarom een aantal kinderen het moeilijk vindt om zich te houden aan klassenregels. Bv de regel te blijven zitten als ze iets eten. De juf wil echt dat de kinderen aan tafel zitten en niet lopen met hun boterham. De kinderen kunnen heel goed geconcentreerd werken, aan tafel, op hun stoel. Hoe zou het nou komen dat het dan moeilijk is om te blijven zitten als je eet? Een kind zei “alles in mijn buik kriebelt dan, ik wil bewegen!” Al pratend kwamen juf en kinderen erachter dat de overgang van werken naar het pauzehapje veel beter zou werken als er ‘iets’ tussen zou zitten waarin de kinderen van hun plek mogen. Niet met een door de juf bedachte energyzer maar met iets dat ze zélf mogen weten. De één wil even bewegen, de ander frunniken met haar etui, de ander wil gewoon even kletsen. De ‘doe lekker even waar je zin in hebt-minuut’ is geboren. We bespraken nog wat wel en niet in die minuut kan (“ik wil dan lekker uit het raam klimmen”) en spraken af dit een tijdje te gaan doen en te kijken of het werkt.

Met juf Petra en juf Jolanda, duo-partners in één groep, heb ik een activiteit voorbereid die voor meer afstemming en voorspelbaarheid moet gaan zorgen in de groepsaanpak. Daaraan voorafgaand hebben we besproken wat voor juffen zij zijn: overeenkomsten en verschillen. Welke regels en afspraken zij zouden willen in de groep en waarom. Welke regels zij écht belangrijk vinden en waarom en welke niet zo (en die bleken verschillend te zijn). Hoe kun je je duo-partner steunen door de regels die zij echt belangrijk vindt ook te hanteren op jouw dagen? En andersom? Welke flexibiliteit past hierbij? Wat werkt bij deze groep? Welke regels ondersteunen de leerlingen in deze groep bij het goed kunnen (samen)werken en het leren leren? Welke ontwikkeling wil je hierin zien; hoe wil je dat de groep zich in juli 2017 gedraagt? Welke verwachtingen heb je? Hoe ga je deze groei stimuleren en oefenen en ondersteunen? Hoe ga je dit samen met de leerlingen doen?

Gaat dit over juf Petra of over juf Jolanda? De activiteit dat de leerlingen in groepjes kaartjes mochten sorteren, waarop beschrijvingen stonden over beide leerkrachten, was een groot succes!

 

 

Simone van Dijk