Teambreed Handelingsgericht Arrangeren

In een goed ondersteuningsteamoverleg (OT) voelt ieder zich gezien en gehoord en wordt het vertrouwen in de leerling en elkaar versterkt. De leerkracht heeft na afloop nieuwe inzichten en tools om het onderwijs aan te passen. De leerling wordt betrokken, krijgt de begeleiding die hij nodig heeft en waar nodig komt er ook ondersteuning voor de ouders/verzorgers in de thuissituatie. Dat zijn belangrijke uitkomsten, maar er is nog meer nodig.

Wat bedoel ik met ‘Teambreed’ Handelingsgericht Arrangeren?

Hoe zorgen we dat wat bereikt is in een OT en de opgedane kennis niet na een tijdje verdampt maar juist duurzaam ingezet wordt?

Hoe zorgen we dat een leerkracht zich niet alleen voelt staan in soms ingewikkelde processen? Hoe zorgen we dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is en blíjft om de leerling passend te ondersteunen? Hoe zorgen we dat iedereen die met de leerling(en) werkt, meedoet: de duo, de vakleerkracht, de onderwijsassistenten, de conciërge…

Hoe zorgen we dat ook de vólgende leerkrachten de aanpak die nu goed werkt, oppakken en uitvoeren? Dus dat dat wat werkt meegaat, de zomer over, de nieuwe groep in!

Hoe zorgen we dat meer leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften profiteren van dit arrangeerproces van één leerling?

Hoe leren collega’s mee van wat één of twee leerkrachten ontwikkelden voor één leerling?

Met andere woorden, hoe gaan we teambreed en duurzaam arrangeren en nemen we als team gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor álle leerlingen? Welke specifieke, belangrijke rol is hierin weggelegd voor de tandem directie- IB/KC? Wat vraagt dit aan kennis, vaardigheden en professioneel (voorbeeld)gedrag?

Ik heb over leidinggeven aan teambreed handelingsgericht arrangeren boeken en artikelen, en ook een aantal cursussen en nascholingen gemaakt. O.a voor Medilex en E-wise.

Een recent artikel van mijn hand lezen? Klik hier.

In scholen en samenwerkingsverbanden verzorg ik nascholingen in cursusvorm van meerdere bijeenkomsten. Met ruim aandacht voor rollen, regie-vragen en het betrekken van leraren en ouders bij OT’s. Én de leerlingen zelf!

Hoe geef je handen en voeten aan het Hoorrecht, de nieuwe onderwijswetgeving?

Alle inhoud is altijd op maat gemaakt om aan te sluiten bij jullie ontwikkelingen en ambities.

Doelgroep: leerkrachten, directies, IB’rs/KC’rs, schoolbegeleiders en iedereen die verder wel eens professioneel deelneemt aan OT’s.

De bijeenkomsten verzorg ik ook regelmatig online, dus houd de website in de gaten voor data, en in-company voor schoolbesturen en samenwerkingsverbanden.

 

De korte teamscholing Teambreed handelingsgericht arrangeren verzorg ik bij jou op school of desgewenst online via zoom.  Met een kleine investering in tijd en geld praat ik je hele team graag interactief even bij over handelingsgericht arrangeren (HGA) en werken met OT’s:

  • wat is HGA, hoe werkt een OT
  • hoe bereid je je voor, wat wordt er van jou verwacht
  • wat kun je van een OT verwachten
  • wat kan het jou en je leerlingen, en hun ouders opleveren
  • do’s en don’ts

1,5 tot 2 uur is al voldoende om het hele team in de basis aan boord te krijgen. De bijeenkomst is gebaseerd op de inhoud van Arrangeer samen , WUG- een beter OT voor leerkracht en leerling, Arrangeren voor gevorderden en Meester in de klas.

Zo’n interactieve teambijeenkomst HGA vraagt een financiële investering van slechts €595,00.

Ik mag het CRKBO-kwaliteitskeurmerk voeren en kan deze bijeenkomst dan ook BTW-vrij uitvoeren. Dat scheelt u 21% BTW op de factuur.

Daarnaast zou je kunnen kiezen voor versterking van je handelingsgerichte competenties door Coaching on the job in te zetten, specifiek gericht op de tandem directeur – intern begeleider. Ik woon dan twee of drie OT’s bij. Samen puzzelen we op wat jullie belangrijk vinden, wat mogelijk nog niet lekker loopt en hoe dat beter of/en efficiënter kan. Mocht je hier belangstelling voor hebben, neem dan even contact met me op. Ik kan je dan meer informatie geven over doelen, opbrengsten, werkwijze, inspanning aan jullie kant en de financiële investering, en ook scholen noemen die hun ervaringen hiermee graag met je delen.

Simone van Dijk