Teambreed Handelingsgericht Arrangeren

Een goed overleg is belangrijk maar niet genoeg!

Na een goed ondersteuningsteamoverleg (OT) voelt ieder zich gezien en gehoord, is het vertrouwen in de leerling en elkaar versterkt, en heeft de leerkracht tools om het onderwijs aan te passen. De leerling krijgt de begeleiding die hij nodig heeft en waar nodig komt er ook ondersteuning in de thuissituatie.

Dat zijn belangrijke uitkomsten maar er is nog meer nodig. Hoe zorgen we dat wat bereikt is in een OT en opgedane kennis niet verdampt? Hoe zorgen we dat een leerkracht zich niet alleen voelt staan in soms ingewikkelde processen? Hoe zorgen we dat de volgende leerkracht de aanpakt die nu goed werkt ook weer oppakt en omarmt?

Hoe gaan we teambreed en duurzaam arrangeren en nemen we als team gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor álle leerlingen? Welke specifieke rol is hierin weggelegd voor directie en IB? Wat vraagt dit aan kennis, vaardigheden en professioneel (voorbeeld)gedrag?

Ik heb twee nascholingen gemaakt. Één voor leerkrachten en één voor tandems directie-IB, aangevuld met schoolbegeleiders.

De tandembijeenkomst verzorg ik regelmatig online (houd de website in de gaten voor data) en in-company voor schoolbesturen en samenwerkingsverbanden. Op 21 september 2021 in Leiden en op 30 maart, 6 april en 13 april 2022 in Akersloot.

In de teambijeenkomst Teambreed handelingsgericht arrangeren versterk ik leerkrachten, IB en directie in hun kennis en onderzoekende houding. Met een kleine investering in tijd en geld praat ik je hele team graag even bij over handelingsgericht arrangeren (HGA) en werken met OT’s:

  • wat is HGA, hoe werkt een OT
  • hoe bereid je je voor, wat wordt er van jou verwacht
  • wat kun je van een OT verwachten
  • wat kan het jou en je leerlingen, en hun ouders opleveren
  • do’s en don’ts

2 uur is al voldoende om het hele team in de basis aan boord te krijgen. De bijeenkomst is gebaseerd op de inhoud van Arrangeer samen , WUG- een beter OT voor leerkracht en leerling, Arrangeren voor gevorderden en Meester in de klas.

Zo’n interactieve teambijeenkomst HGA vraagt een financiële investering van slechts €595,00.

Ik mag het CRKBO-kwaliteitskeurmerk voeren en kan deze bijeenkomst dan ook BTW-vrij uitvoeren.

Rijd ik meer dan 40 kilometer om bij jullie te komen en is het betaald parkeren bij jullie, dan reken ik een bijdrage in de reis- en parkeerkosten. Ik kom de bijeenkomst op school verzorgen of host de bijeenkomst interactief online. Een combinatie van een deel van de collega’s aanwezig en een deel online kan natuurlijk ook.

Daarnaast zou je kunnen kiezen voor versterking van je handelingsgerichte competenties door Coaching on the job in te zetten, specifiek gericht op de tandem directeur – intern begeleider. Ik woon dan twee of drie OT’s bij. Samen puzzelen we op wat jullie belangrijk vinden, wat mogelijk nog niet lekker loopt en hoe dat beter of/en efficiënter kan. Mocht je hier belangstelling voor hebben, neem dan even contact met me op. Ik kan je dan meer informatie geven over doelen, opbrengsten, werkwijze, inspanning aan jullie kant en de financiële investering, en ook scholen noemen die hun ervaringen hiermee graag met je delen.

Simone van Dijk