Teambreed Handelingsgericht Arrangeren

In een goed ondersteuningsteamoverleg (OT) voelt ieder zich gezien en gehoord en wordt het vertrouwen in de leerling en elkaar versterkt. De leerkracht heeft na afloop nieuwe inzichten en tools om het onderwijs aan te passen. De leerling wordt betrokken, krijgt de begeleiding die hij nodig heeft en waar nodig komt er ook ondersteuning in de thuissituatie. Dat zijn belangrijke uitkomsten maar er is nog meer nodig.

Wat bedoel ik met ‘Teambreed’ Handelingsgericht Arrangeren? Een goed overleg is belangrijk maar niet genoeg!

Hoe zorgen we dat wat bereikt is in een OT en opgedane kennis niet na een tijdje verdampt maar juist duurzaam ingezet wordt? Hoe zorgen we dat een leerkracht zich niet alleen voelt staan in soms ingewikkelde processen? Hoe zorgen we dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is en blíjft om de leerling passend te ondersteunen? Hoe zorgen we dat ook de vólgende leerkracht de aanpak die nu goed werkt oppakt en omarmt?

Met andere woorden, hoe gaan we teambreed en duurzaam arrangeren en nemen we als team gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor álle leerlingen? Welke specifieke rol is hierin weggelegd voor directie en IB? Wat vraagt dit aan kennis, vaardigheden en professioneel (voorbeeld)gedrag?

Ik heb over teambreed handelingsgericht arrangeren boeken en artikelen, en ook een aantal cursussen en nascholingen gemaakt.

Een recent artikel van mijn hand lezen? Klik hier.

Nascholingen:

HGA en werken met OT’s (de basis, het wat-hoe-waarom, de methodiek, adviezen en tools, wederkerig samenwerken met leerkracht en ouders), HGA en de leerling (hoe betrek je het perspectief en de stem van de leerling in het proces, werkwijze met de leerling die zelf ook deelneemt aan een OT) en Teambreed handelingsgericht arrangeren.

Doelgroep: leerkrachten, directie, IB, schoolbegeleiders en iedereen die verder wel eens professioneel deelneemt aan OT’s.

De bijeenkomsten verzorg ik ook regelmatig online, dus houd de website in de gaten voor data, en in-company voor schoolbesturen en samenwerkingsverbanden.

Data:

30 november 2022: swv Passend Onderwijs IJmond Klik hier voor meer informatie.

21 september 2021 swv PPO regio Leiden (vol) en 30 maart, 6 april en 13 april 2022 in Akersloot (in opdracht van swv IJmond).

Online: dinsdag 15 februari 2022 9.30-12.00 (onderwerp: HGA, de methodiek en de leerling in het OT). Kosten €95,00 incl BTW.

Meer nieuwe data online tandembijeenkomst IB-directie HGA via zoom in 2023 volgen.

De teambijeenkomst Teambreed handelingsgericht arrangeren verzorg ik bij jou op school of desgewenst online via zoom.  Met een kleine investering in tijd en geld praat ik je hele team graag interactief even bij over handelingsgericht arrangeren (HGA) en werken met OT’s:

  • wat is HGA, hoe werkt een OT
  • hoe bereid je je voor, wat wordt er van jou verwacht
  • wat kun je van een OT verwachten
  • wat kan het jou en je leerlingen, en hun ouders opleveren
  • do’s en don’ts

1,5 tot 2 uur is al voldoende om het hele team in de basis aan boord te krijgen. De bijeenkomst is gebaseerd op de inhoud van Arrangeer samen , WUG- een beter OT voor leerkracht en leerling, Arrangeren voor gevorderden en Meester in de klas.

Zo’n interactieve teambijeenkomst HGA vraagt een financiële investering van slechts €595,00.

Ik mag het CRKBO-kwaliteitskeurmerk voeren en kan deze bijeenkomst dan ook BTW-vrij uitvoeren.

Rijd ik meer dan 40 kilometer om bij jullie te komen en is het betaald parkeren bij jullie, dan reken ik een bijdrage in de reis- en parkeerkosten. Ik kom de bijeenkomst op school verzorgen of host de bijeenkomst interactief online. Een combinatie van een deel van de collega’s aanwezig en een deel online kan natuurlijk ook.

Daarnaast zou je kunnen kiezen voor versterking van je handelingsgerichte competenties door Coaching on the job in te zetten, specifiek gericht op de tandem directeur – intern begeleider. Ik woon dan twee of drie OT’s bij. Samen puzzelen we op wat jullie belangrijk vinden, wat mogelijk nog niet lekker loopt en hoe dat beter of/en efficiënter kan. Mocht je hier belangstelling voor hebben, neem dan even contact met me op. Ik kan je dan meer informatie geven over doelen, opbrengsten, werkwijze, inspanning aan jullie kant en de financiële investering, en ook scholen noemen die hun ervaringen hiermee graag met je delen.

Simone van Dijk