De 10 meest populaire workshops, presentaties en cursussen in 2023

Er is veel vraag naar workshops, presentaties, trainingen en cursussen/studiedagen. Op locatie of online via een beveiligde Zoom-verbinding. In company of op open inschrijving.

De 10 meest gevraagde onderwerpen zijn:

  1. Communiceren met ouders, ook/juist wanneer het contact moeizaam verloopt, lees meer…
  2. Self-efficacy, het vergroten van eigenaarschap van leerlingen, lees meer…
  3. De leerling doet mee aan het OT/ HGA*, cursus op locatie, een voorbeeld lees meer… en online lees meer…
  4. Leiding geven aan handelingsgericht werken, lees meer…
  5. Een effectief multi-disciplinair overleg/OT leiden, hoe doen we dat (beter)? Lees meer…
  6. Professionele cultuur, beïnvloeden en versterken ‘gewenst’ gedrag team-leerlingen-ouders
  7. Teambreed handelingsgericht arrangeren, lees meer… vanuit 20 jaar ervaring en geanalyseerde succesfactoren HGW&HGA lees meer…
  8. De leerkracht beter voorbereiden op een OT, lees meer…
  9. Hoe krijg ik mijn team mee in … lees meer…
  10. Anders kijken naar  kinderen en omgaan met hun soms complexe (leer)gedrag, lees meer…

*OT= ondersteuningsteamoverleg  HGW= Handelingsgericht werken    HGA= Handelingsgericht arrangeren

Geen workshop, wel veel vraag naar: waarderende flitsbezoeken! Vier observaties in een uur. Lees meer…

Verwacht: Traumasensitief lesgeven, gebaseerd op de methode Hechter-Sherborne en op de methode Leony Coppens. (Ik ben bezig met een specialisatie in Traumasensitief lesgeven en rond de nascholing train-de-trainer Traumasensitief onderwijs af in juni 2023)

Neem gerust contact op voor meer informatie!

S.I.M.O.N.E. mag het CRKBO-keurmerk voeren.

Alle workshops, cursussen, studiedagen en nascholingen zijn vrij gesteld van 21% BTW.

Simone van Dijk