De 10 meest populaire nascholingen, cursussen en workshops in 2023-2024

Er is veel vraag naar workshops, presentaties, trainingen en cursussen/nascholingen/studiedagen. Op locatie of online via een beveiligde Zoom-verbinding. In company of op open inschrijving.

De 9 meest gevraagde onderwerpen:

  1. Communiceren met ouders, ook/juist wanneer het contact moeizaam verloopt, lees meer…
  2. Self-efficacy, het vergroten van eigenaarschap van leerlingen,. gekoppeld aan voorbeeldgedrag team, lees meer…
  3. De leerling doet mee aan het OT/ HGA*, cursus op locatie, een voorbeeld lees meer… en online lees meer…
  4. Waarderende, onderzoekende klassenbezoeken, hoe doe ik dat als leidinggevende, IB’r of KC? Lees meer…
  5. Leiding geven aan handelingsgericht werken, lees meer…
  6. Een effectief multi-disciplinair overleg/OT leiden, hoe doen we dat (beter)? Lees meer…
  7. Teambreed handelingsgericht arrangeren, lees meer… vanuit 20 jaar ervaring en geanalyseerde succesfactoren HGW&HGA lees meer…
  8. De leerkrachten en ouders beter voorbereiden op een OT, lees meer…
  9. Anders kijken naar  kinderen en omgaan met hun soms complexe (leer)gedrag, lees meer…

En 10: Geen workshop, wel veel vraag naar: train-de-trainer waarderende onderzoekende flitsbezoeken! Vier observaties in een uur. Lees meer…

11: Traumasensitief lesgeven, gebaseerd op de methode Hechter-Sherborne en op de methode Leony Coppens. (Specialisatie en nascholingen train-de-trainer Traumasensitief onderwijs afgerond in juni 2023.)

*OT= ondersteuningsteamoverleg  HGW= Handelingsgericht werken    HGA= Handelingsgericht arrangeren

Neem gerust contact op voor meer informatie!

S.I.M.O.N.E. mag het CRKBO-keurmerk voeren.

Alle workshops, cursussen, studiedagen en nascholingen zijn vrij gesteld van 21% BTW.

Simone van Dijk