PUBLICATIES

WUG! Een beter OT voor leerkracht en leerling

In april verschijnt WUG! Een beter OT voor leerkracht en leerling.

Soms is het nodig om extra ondersteuning te organiseren voor een leerling. School, ouders en leerling, en als nodig met externe deskundigen, bedenken samen een aanpak die voor de leerling, de leerkrachten en de ouders/verzorgers op school en thuis werkt. We noemen dit ‘arrangeren’. Het arrangeren vindt plaats in een overleg, een gesprek. Een doelgericht, wederkerig op werkbare, concrete uitkomsten gericht gesprek. Een WUG dus. Of een OT (ondersteuningsteamoverleg), een ZOG, ZAT of MDO…

Hoe zorg je als IB’er ervoor dat niet alleen de ouders maar ook de leerkrachten goed betrokken worden in dit proces? En dat de stem van de leerling gehoord wordt? Hoe kan de leerling ook zelf deelnemen aan tafel? Hoe zorg je dat de bedachte aanpak uit het OT echt over de drempel van het klaslokaal komt? Daartoe bied ik in deze TIBtool adviezen, levendige voorbeelden uit de praktijk en uiteraard een serie handige tools.

WUG! Een beter OT voor leerkracht en leerling verschijnt bij Instondo en is geschreven voor IB’ers, directeuren, leerkrachten, schoolbegeleiders en adviseurs van samenwerkingsverbanden. Ook voor collega’s uit Jeugdhulp en kinderopvang is het zeer interessant!

Meer weten? Lees vast de achterflap! Bestellen kan via https://www.instondo.nl/boeken/wug/

 

Arrangeren voor gevorderden

Arrangeren voor gevorderden verschijnt in mei 2021, ook bij onderwijsuitgeverij Instondo.

De IB’er in positie als regisseur in het arrangeren. Daar zet dit boek  toe aan. Via de methodiek van de drie fases Van overzicht naar inzicht naar uitzicht regisseert de IB’er een OT naar diepgang, relevante afspraken en duurzame uitkomsten.

Als bonus vind je in Arrangeren voor gevorderden alles over online overleggen via een video-verbinding.

In Arrangeer samen en WUG- een beter OT voor leerkracht en leerling kun je alles lezen over de basis van handelingsgericht arrangeren, hoe je een OT voorbereidt en leerlingen, leerkrachten, ouders en externe partners wederkerig betrekt in het nadenken over en vinden van passende oplossingen die werken op school en thuis. Arrangeren voor gevorderdenmaakt deze serie van drie af

Het boek staat boordevol rake adviezen en handige tools, onderbouwd met inzichten uit onderzoek en levendige voorbeelden uit mijn jarenlange praktijkervaring. Arrangeer samen, WUG- een beter OT voor leerkracht en leerling en Arrangeren voor gevorderden vertellen gezamenlijk het complete verhaal over HGA maar zijn ook los te lezen.

Meer weten? Lees even de achterflap!

Bestellen kan via https://www.instondo.nl/boeken/arrangeren-voor-gevorderden/

Kaartenset OT-fases en aanwijzingen

de illustraties in WUG kun je als kaartenset bestellen bij Instondo! Zo heb je de stappen en fases in een OT altijd handig bij de hand! Bestellen kan via deze link

 

Gratis downloads

voor gratis downloads uit al mijn boeken: scroll naar beneden!

 

Meester in de Klas

19 april 2018 zag mijn nieuwe boek Meester in de klaspersoonlijk leiderschap voor leerkrachten het licht. 30 mei 2018 was de eerste druk uitverkocht. Inmiddels zijn we bijna toe aan de vijfde druk.

Zie hoe Luc Koning Meester in de klas tot winnaar kiest van een stapeltje onderwijsboeken!

Meester in de klas is een boek over en voor leerkrachten, directeuren, intern begeleiders en schooladviseurs/psychologen/orthopedagogen/ambulant begeleiders. Maar eigenlijk is het een boek voor iedereen die met kinderen of in teamverband werkt.

Het boek gaat in op vragen waar veel scholen mee worstelen: Een sterke basis van goed onderwijs; wat werkt echt? Als ik dan toch zo hard werk, hoe doe ik dan het goede? Hoe houd ik mijn werk leuk? Hoe zorg ik dat alle leerlingen krijgen wat ze nodig hebben? Hoe vormen we een sterk samenwerkend team? Hoe vind ik mijn weg om te doen wat van me gevraagd wordt, ook sinds de invoering van passend onderwijs, zonder doorlopend het gevoel te hebben dat ik tekort schiet? Hoe kan ik samenwerken met ouders waar dat niet vanzelf gaat? Hoe kunnen we als team planmatig gaan werken en beter afgestemd zijn op elkaar? Hoe halen we het gejakker uit ons schooljaar en creëren we ruimte? Hoe maken we teambreed bewuste keuzes en leven we met de consequenties van onze keuzes? Hoe krijgen en houden we regie? Over wat? Van wie is wat eigenlijk? Gedeelde verantwoordelijkheid, verschillende opdrachten.

Aan de hand van indringende cases en verrassende eye-openers, oefeningen, adviezen en anekdotes uit de klas en de school, helpt Meester in de klas je de regie (terug) te nemen over het werk, en professioneler en met meer plezier in de klas te staan.

Bekijk hier het inkijkexemplaar! Of download dit cadeautjeOverdracht in 12 ideeën. Voor meer downloads scrol je naar beneden.

Je kunt het boek hier bestellen. De winkelprijs is €27,50 inclusief 20 praktische bijlagen en downloads.

Veel schoolleiders bestellen het boek meteen voor het hele team met een mooie korting.

Bij aankoop van meer dan 10 boeken tegelijk kan ik je een aantrekkelijke korting van 10% aanbieden. Bij aankoop van 30 boeken of meer kan ik je een korting van 20% aanbieden. Wil je meer dan 50 boeken tegelijk, dan betaal je nog maar €19,25 per boek. Mail me even via info@simonetraint.nl.

Recensies

“Meester in de klas gaat over een prachtig beroep: de leerkracht die ertoe doet en het verschil maakt voor leerlingen.

Het is een persoonlijk, respectvol, hartverwarmend, optimistisch, informatief, inspirerend, gedurfd, professioneel en confronterend boek.

Simone gaat lastige onderwerpen, zoals werkdruk, klagen over passend onderwijs en plofklassen, niet uit de weg; ze werpt er een originele blik op.

Het boek zet je aan het denken, maar biedt je ook houvast met heldere do’s en dont’s.”

Noëlle Pameijer, grondlegger HGW en school-, GZ-, en kinderpsycholoog

 

“Meester in de Klas is een zeer rijk gevuld coachend handboek voor leerkrachten en andere onderwijsgevenden.

Een boek dat aanzet tot filosofisch nadenken én handelen. Een aanrader voor alle collega’s.”

Joyce Stitselaar, leerkracht

 

“Simone schreef een praktisch boek waarin ze moeiteloos bekende theorie integreert, waardoor haar boodschap ‘body’ krijgt.

Het boek ordent en zet aan tot reflectie om huidig en toekomstgericht onderwijs vorm te geven.”

Christine Brons, psycholoog en beeldcoachopleider

 

“Wat een geweldig boek! Je laat zien dat leerkracht zijn een vak is, een prachtig vak.

Zo’n boek was er nog niet voor leerkrachten. (…)

Meester in de klas is een soort Covey voor leerkrachten.”

Gerard van Vegchel, intern begeleider en leerkracht

 

“Bij het lezen van Meester in de klas ervaar je wat leerlingen in de klas zouden moeten ervaren. In dit prettig lezende boek word je uitgedaagd, nieuwsgierig gemaakt, aan het denken gezet en gestimuleerd om je werk nog beter te maken.

De voorbeelden zijn herkenbaar en de suggesties heel goed toepasbaar in je eigen groep.

Maar het allerbelangrijkste: het kind, de leerling wordt gezien. Niet als een wezentje op weg naar ‘een echt mens’, maar als een volwaardig persoon met behoefte aan erkenning van een betekenisvolle andere.

Elke leerkracht zal de schrijvende Simone van Dijk herkennen als zo’n betekenisvolle andere. Niet (alleen) voor kinderen, maar zeker (ook) voor collega’s. Een praktisch, prettig en stimulerend boek.”

Peter Mol, orthopedagoog en directeur Gedragondersteuning

Bij Meester in de klas hoort werkmateriaal. Alle downloads waar in het boek naar verwezen wordt, vind je hieronder.

Je mag alle downloads gebruiken in jouw praktijk, mits je aan bronvermelding doet en dus mijn naam Simone van Dijk en website www.simonetraint.nl op de documenten behoudt.

De downloads horen bij het boek en zijn gratis. Echter, mogelijk heb je het boek niet gekocht en wil je toch een download. Dat kan gewoon gratis en zonder je gegevens achter te laten. Ik ga je niet spammen met reclame-berichten. Maar net als bij de boer die langs de weg een kastje met eieren of tulpen heeft staan, met een blikje om je geld in achter te laten, mág je een bedrag dat jij passend vindt achterlaten als je los een pdf downloadt. 🙂

Stort dat bedrag dan plus 21%btw* op S.I.M.O.N.E. / IBAN NL45 INGB 0007 3450 20 / ovv de naam van de download. Dank je wel!

*Rekenvoorbeelden: €1,00 plus €0,21 btw= €1,21 of €5,00 plus €1,05 btw= €6,05

Het Doe-het-zelf-pakket-studiedag

De oefening Puzzelen op een vraag rond een leerling/ oefening kracht zien achter ongewenst gedrag

Leer- en lesfases

Voorbereiding gesprek met een leerling

Oefening met het vergroten van je ‘Cirkel van invloed’

De drie fases: Overzicht-inzicht-uitzicht

Drie soorten vragen OT

Een gespreksleidraad OT

Een paar checks in de voorbereiding van het OT

Een handreiking voor de leerkracht OT

Een OT voorbeeld whiteboard of digitaal scherm- indeling

Goede leraren zijn vaak hele leuke mensen

Kernkwadrant leeg

Kernkwadrant voorbeeld ingevuld 

Overdracht in 12 ideeën

Jaarkalender IB

Leiding geven aan Handelingsgericht werken

Leiding geven aan veranderingsprocessen in teams

Is Grej Of The Day The Holy Grail van 2019?

Kiki kan het al! Pitch Hackaton Amsterdam 22-9-2018

Aanwijzingen online-trainingsbijeenkomst oktober 2020

Zoek de verschillen: zeven uitgangspunten HGW en HGA

Hoe voer je een kindgesprek

 

TIBtool Arrangeer samen 

4e druk.

ISBN 9789491725517

Bestellen kan rechtstreeks bij uitgever Instondo via deze link!

De opdracht binnen Passend Onderwijs is goed onderwijs te realiseren voor alle kinderen.

Goed onderwijs plus passende extra ondersteuning op basis van onderwijs- en opvoedingsbehoeften; doen wat nodig is voor het kind, in school, met ouders, zonder veel gedoe en zo lang als nodig is.

Arrangeren staat voor samen met ouders en leerlingen overleggen, en ook voor daadkrachtig handelen vanuit verantwoordelijkheidsgevoel. Niet alleen maar praten over, maar dóen!

Dat vraagt nogal wat van professionals en ouders.

Wie heeft welke rol en verantwoordelijkheid in dit proces? Zijn er wellicht bijtende belangen, hoe maken we die bespreekbaar en gaan we gezamenlijk echt doen wat nodig is voor uw kind/ onze leerling? En hoe verhoudt zich dit tot wat de andere leerlingen nodig hebben in de groep? En tot wat je redelijkerwijs kunt vragen van een school?

Arrangeer samen gaat over samen optrekken, samen puzzelen en samen doen wat nodig is en hoe ingewikkeld dat soms is.

In deze TIBtool bieden we concrete adviezen, tips en tools aan intern begeleiders, directeuren en schoolbegeleiders, als handreiking bij het arrangeren. We hebben het boek geschreven vanuit onze ervaringen in de praktijk; wat werkt goed, good-practise-voorbeelden en wetenschappelijke onderbouwing.

Bekijk vast een tool uit het boek: Checklist HG leiding geven

 

Marcel Mathijssen, uitgever en organisator van de grote WIB-en TIB-conferenties: “in 2014 gaf Simone op de TIB praktijkdag een masterclass Handelingsgericht werken en arrangeren, die met gemiddeld een 9,4 werd gewaardeerd.”

 

TIBtool ‘Arrangeer samen’ is uitgegeven in maart 2015 en reeds in vier drukken verschenen. Het boek wordt gebruikt door intern begeleiders, directeuren, adviseurs Passend Onderwijs en schoolbegeleiders.  Ook professionals in de jeugdhulp geven aan dat de inhoud van het boek goed aansluit bij hun werk.

 

Lees wat Peter Truijens, directeur Samenwerkingsverband Primair Onderwijs IJmond zegt over de bruikbaarheid van Arrangeer samen :

 

“In het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond (SWV PO IJmond) worden scholen gestimuleerd om werk te maken van een goed ondersteuningsteam waarin met ouders, school, consulent en eventuele andere betrokkenen (specialisten, SMW, etc.) gesproken wordt over een kind. Om dat gesprek te ondersteunen en om deelnemers aan dat gesprek tools te geven, heb ik alle 65 scholen in het SWV PO  IJmond voorzien van het boek ‘Arrangeer samen – 8 aanraders’ van Simone van Dijk en Sofie Rijnberg. Het is een mooi en compact boekje dat tal van praktische handreikingen en tools biedt en als leidraad gebuikt kan worden om het arrangeren verder te verbeteren. Echt een aanrader voor scholen, ouders, samenwerkingsverbanden.”

 

Naar aanleiding van mijn eigen ervaring in het veld met arrangeren, geef ik presentaties en trainingen.

Ook coaching-on-the-job is een effectief middel gebleken om Ondersteuningsteams beter te laten functioneren en Intern Begeleiders toe te rusten met specifieke vaardigheden die je nodig hebt om te kunnen arrangeren.

 

Meer weten over basisvoorwaarden om te kunnen arrangeren?  Lees dan ook artikelen van mijn hand, verschenen in de JSW, over handelingsgericht werken:

img-JSW Januari 2014 Art. Vragen over HGW Nr. 6
img-JSW Februari 2014 Art. Vragen over HGW 2 -Nr 6

jsw 2jsw januari