Arrangeer samen

4e druk

ISBN 9789491725517

Bestellen kan rechtstreeks bij uitgever Instondo via deze link!

De opdracht binnen Passend Onderwijs is goed onderwijs te realiseren voor alle kinderen.

Goed onderwijs plus passende extra ondersteuning op basis van onderwijs- en opvoedingsbehoeften; doen wat nodig is voor het kind, in school, met ouders, zonder veel gedoe en zo lang als nodig is.

Arrangeren staat voor samen met ouders en leerlingen overleggen, en ook voor daadkrachtig handelen vanuit verantwoordelijkheidsgevoel. Niet alleen maar praten over, maar dóen!

Dat vraagt nogal wat van professionals en ouders.

Wie heeft welke rol en verantwoordelijkheid in dit proces? Zijn er wellicht bijtende belangen, hoe maken we die bespreekbaar en gaan we gezamenlijk echt doen wat nodig is voor uw kind/ onze leerling? En hoe verhoudt zich dit tot wat de andere leerlingen nodig hebben in de groep? En tot wat je redelijkerwijs kunt vragen van een school?

Arrangeer samen gaat over samen optrekken, samen puzzelen en samen doen wat nodig is en hoe ingewikkeld dat soms is.

In deze TIBtool bieden we concrete adviezen, tips en tools aan intern begeleiders, directeuren en schoolbegeleiders, als handreiking bij het arrangeren. We hebben het boek geschreven vanuit onze ervaringen in de praktijk; wat werkt goed, good-practise-voorbeelden en wetenschappelijke onderbouwing.

Bekijk vast een tool uit het boek: Checklist HG leiding geven

 

Marcel Mathijssen, uitgever en organisator van de grote WIB-en TIB-conferenties: “in 2014 gaf Simone op de TIB praktijkdag een masterclass Handelingsgericht werken en arrangeren, die met gemiddeld een 9,4 werd gewaardeerd.”

 

TIBtool ‘Arrangeer samen’ is uitgegeven in maart 2015 en reeds in vier drukken verschenen. Het boek wordt gebruikt door intern begeleiders, directeuren, adviseurs Passend Onderwijs en schoolbegeleiders.  Ook professionals in de jeugdhulp geven aan dat de inhoud van het boek goed aansluit bij hun werk.

 

Lees wat Peter Truijens, directeur Samenwerkingsverband Primair Onderwijs IJmond zegt over de bruikbaarheid van Arrangeer samen :

 

“In het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond (SWV PO IJmond) worden scholen gestimuleerd om werk te maken van een goed ondersteuningsteam waarin met ouders, school, consulent en eventuele andere betrokkenen (specialisten, SMW, etc.) gesproken wordt over een kind. Om dat gesprek te ondersteunen en om deelnemers aan dat gesprek tools te geven, heb ik alle 65 scholen in het SWV PO  IJmond voorzien van het boek ‘Arrangeer samen – 8 aanraders’ van Simone van Dijk en Sofie Rijnberg. Het is een mooi en compact boekje dat tal van praktische handreikingen en tools biedt en als leidraad gebuikt kan worden om het arrangeren verder te verbeteren. Echt een aanrader voor scholen, ouders, samenwerkingsverbanden.”

 

Naar aanleiding van mijn eigen ervaring in het veld met arrangeren, geef ik presentaties en trainingen.

Ook coaching-on-the-job is een effectief middel gebleken om Ondersteuningsteams beter te laten functioneren en Intern Begeleiders toe te rusten met specifieke vaardigheden die je nodig hebt om te kunnen arrangeren.

 

Meer weten over basisvoorwaarden om te kunnen arrangeren?  Lees dan ook artikelen van mijn hand, verschenen in de JSW, over handelingsgericht werken:

img-JSW Januari 2014 Art. Vragen over HGW Nr. 6
img-JSW Februari 2014 Art. Vragen over HGW 2 -Nr 6

jsw 2jsw januari