WUG! Een beter OT voor leerkracht en leerling

In april 2021 verschijnt WUG! Een beter OT voor leerkracht en leerling.

Soms is het nodig om extra ondersteuning te organiseren voor een leerling. School, ouders en leerling, en als nodig met externe deskundigen, bedenken samen een aanpak die voor de leerling, de leerkrachten en de ouders/verzorgers op school en thuis werkt. We noemen dit ‘arrangeren’. Het arrangeren vindt plaats in een overleg, een gesprek. Een doelgericht, wederkerig op werkbare, concrete uitkomsten gericht gesprek. Een WUG dus. Of een OT (ondersteuningsteamoverleg), een ZOG, ZAT of MDO…

Hoe zorg je als IB’er ervoor dat niet alleen de ouders maar ook de leerkrachten goed betrokken worden in dit proces? En dat de stem van de leerling gehoord wordt? Hoe kan de leerling ook zelf deelnemen aan tafel? Hoe zorg je dat de bedachte aanpak uit het OT echt over de drempel van het klaslokaal komt? Daartoe bied ik in deze TIBtool adviezen, levendige voorbeelden uit de praktijk en uiteraard een serie handige tools.

WUG! Een beter OT voor leerkracht en leerling verschijnt bij Instondo en is geschreven voor IB’ers, directeuren, leerkrachten, schoolbegeleiders en adviseurs van samenwerkingsverbanden. Ook voor collega’s uit Jeugdhulp en kinderopvang is het zeer interessant!

Meer weten? Lees vast de achterflap! Bestellen kan via https://www.instondo.nl/boeken/wug/