Implementatie van HGW

In de ene school is de invoering van handelsgericht werken (HGW) heel succesvol. HGW is op zo’n school een duurzame ontwikkeling en ondersteunt de school op weg naar Passend Onderwijs. In een andere school verloopt het traject moeizaam en haakt een deel van het team af. Wat maakt dat het in de ene school lukt en in de andere niet? Lees hier over de Succesfactoren in HGW trajecten