Implementatie van HGW

In de ene school is de invoering van handelsgericht werken (HGW) heel succesvol. HGW is op zo’n school een duurzame ontwikkeling en ondersteunt de school op weg naar het realiseren van kwalitatief goed, dus passend, onderwijs. In een andere school verloopt het traject moeizaam en haakt een deel van het team af.

Wat maakt dat een traject in de ene school lukt en in de andere niet?

Lees hier over de Succesfactoren in HGW trajecten en over succesfactoren in scholen op weg naar inclusie.

 

Simone van Dijk