Nieuw: WUG! en Arrangeren voor gevorderden

WUG! Een beter OT voor leerkracht en leerling en Arrangeren voor gevorderden.

Twee nieuwe publicaties over arrangeren en het voeren van effectieve OT’s! Onderwijsuitgeverij Instondo heeft een mooie actie: bestel je beide boekjes samen, dan krijg je er gratis de OT-Kaartenset ter waarde van €14,95 bij! Klik hier voor de aanbieding.

Soms is het nodig om extra ondersteuning te organiseren voor een leerling. School, ouders en leerling, en als nodig met externe deskundigen, bedenken samen een aanpak die voor de leerling, de leerkrachten en de ouders/verzorgers op school en thuis werkt. We noemen dit ‘arrangeren’. Het arrangeren vindt plaats in een overleg, een OT. Meestal is de leerling daar niet bij. Dat kan anders!

WUG! Een beter OT voor leerkracht en leerling gaat over hoe je als intern begeleider niet alleen de ouders maar ook de leerkrachten voorbereidt en betrekt in het handelingsgericht arrangeren en bij OT’s. Als de leerkrachten professioneel meedenken in een passende aanpak voor de leerling en mee praten over hoe de suggesties uitvoerbaar kunnen maken in de dagelijkse praktijk, wordt de kans groter dat een beoogde aanpak ook echt uitgevoerd wordt.

WUG gaat ook over hoe je de stem van de leerling beter kunt ‘horen’ en de leerling aan tafel mee kunt laten praten. In WUG staat een hele lijn uitgewerkt hoe je hier met je team, ouders en leerlingen naar toe werkt. Er staat zelfs een voorbeeld in van hoe de leerling het OT inleidt!

Waar de letters WUG voor staan? Dat lees je in het eerste hoofdstuk 🙂

Het boekje is ook zeer geschikt voor directeuren, schoolbegeleiders en adviseurs van samenwerkingsverbanden.

Arrangeren voor gevorderden gaat verder waar Arrangeer samen en WUG gebleven waren: het zet de IB’er in positie als regisseur van het proces van het arrangeren. In Arrangeren voor gevorderden vind je alles over de methodiek van de drie fases Overzicht-Inzicht-Uitzicht, het betrekken van ouders en externen en online overleggen via een video-verbinding. 

Kaartenset De illustraties die ik voor de WUG heb gemaakt en tijdens trainingen gebruik, worden op kaarten gedrukt.  Zo heb je de drie fases van een OT altijd fijn bij de hand tijdens het overleg. De kaartenset kun je bestellen bij Instondo, tegelijk met de boekjes maar ook los, via deze link!

In november 2021 mag ik op het podium van de WIB in Utrecht, Zwolle, Eindhoven en Rotterdam voorbeelden en adviezen uit de WUG met je delen. Kom je ook naar de WIB 2021?

WUG! Een beter OT voor leerkracht en leerling en Arrangeren voor gevorderden en de Kaartenset zullen verschijnen bij Instondo. Lees een fragment of bestel de boeken via deze link.

Simone van Dijk