Waarderend onderzoeken

Het Tijdschrift voor intern begeleiders en kwaliteitscoördinatoren (TIB) publiceerde in 2024 dit artikel van mijn hand: Waarderend onderzoeken. 

Waarderend onderzoeken: een methodiek die ik ontwikkelde op basis van Handelingsgericht werken en Appreciative Inquiry. Een methode voor observatie en gesprek, waarbij je de ander bekrachtigt, aan het denken zet en laat vertellen over gemaakte keuzes en genomen beslissingen. Samen ontdek je nog onbenut potentieel, verborgen schatten of zaken die urgent aandacht verdienen.

 

Al studerend en uitproberend, ontwikkelde ik afgelopen jaren deze methodiek voor observaties, klassenbezoeken en ontwikkelgesprekken. Een instrument voor samenwerkend leren.

Samen jullie kwaliteit van onderwijs op hoog peil brengen en houden.

Een werkwijze waarmee schoolleiders, intern begeleiders en kwaliteitscoördinatoren, zorgcoördinatoren, teamleiders, ambulant begeleiders, als leraren onder elkaar, goed mee uit de voeten. En dat is mooi, want daar was het me om te doen.

Wel vertellen ze me dat het moeilijker is dan ze dachten: het écht onderzoekende vragen stellen en je (bevestigende, herkennende, bagatelliserende, vergoeilijkende, oordelende, suggestieve) reacties wegslikken, vraagt oefening. Wil jij oefenen? Wil je coaching of een train-de-trainer-bijeenkomst boeken om goed thuis te raken in theorie en werkwijze? Neem dan even contact met me op!

Waarderend onderzoeken is een werkwijze die flow geeft en energie, en die zelfvertrouwen, zelfsturing, wederkerigheid en professioneel gedrag bevordert. De methodiek versterkt betrokkenheid en actief, positief handelen, van beiden. Vakmensschap krijgt ruimte.

Lees hier het artikel…

Andere artikelen van mijn hand:

TIB: Teambreed handelingsgericht arrangeren

JSW: Samen met Noëlle Pameijer schreef ik: HGW, alles wat je erover wilde weten maar nooit durfde te vragen 1

JSW: Samen met Noëlle Pameijer schreef ik: HGW, alles wat je erover wilde weten maar nooit durfde te vragen 2

Publicaties…

Simone van Dijk