WERKWIJZE

 

 

foto pratend aan tafel

Contact-contact-contact. Contact vóór contract: elke opdracht start met een  uitgebreid verkennend gesprek. 

 

Mijn signatuur is handelingsgericht.

Dus doelgericht: wat wil je bereiken? Waarom is dat belangrijk voor je? Waarom nú? Sta je hier alleen in?

We werken vanuit succesfactoren: wat werkte vorige keer goed of wat werkt bij anderen goed dat wij ook kunnen benutten?

We werken met oog voor de context, in samenhang  met andere ontwikkelingen.

Welke actoren en factoren zijn van invloed? Wat houdt je tot nu toe tegen?

Krachtbronnen in en om jou heen: wie doen met je mee? Wat is de kracht in/van de groep/het team? Wie zijn de lokpaarden?  Kijk de  ‘paarden van Marrum’

Haalbaarheidscheck: als we aan de slag gaan met deze doelstelling, wat vraagt dat dan van jou en van je team? Is dat oké?

Oplossingsgericht: als het straks gelukt is, wat doen we dan anders? Wat doen we dan niet meer?

Confronterend reflectief: laat jij zelf voldoende het gedrag zien wat je van anderen wenst te zien? Waartoe heb je mij nodig?

Vertrouwen krijg je door betrouwbaar te zijn. (Voorbeeld- maar ook onprofessioneel) gedrag is besmettelijk.

Duidelijk, planmatig, transparant: op zoek naar de balans investeren – eisen stellen.

Van praten over naar dóen: vanuit het gesprek gaan we concreet aan de slag.

Verwachtingencheck: wat ga je zelf doen? Wat wil je graag dat ik doe? En waarom doe je het zelf niet, of iemand uit de organisatie?

We doen wat nodig is, we doen wat werkt! We houden een vinger aan de pols of het werkt.

Wanneer een vraag buiten mijn expertise valt, kan ik je zeer deskundige collega’s aanbevelen.

Kijk op Samenwerkende partners, zoals bijvoorbeeld Noëlle Pameijer

Lees ook ‘Wat anderen over mij zeggen’, bekijk mijn cv of  Opdrachtgevers. 

Meteen contact met me opnemen kan natuurlijk ook!