WERKWIJZE

 

 

foto pratend aan tafel

Contact-contact-contact. Contact vóór contract: elke opdracht start met een  uitgebreid verkennend gesprek. 

 

Mijn signatuur is handelingsgericht. 

Doelgericht: wat wil je bereiken? Waarom is dat belangrijk voor je? Waarom nú?

We werken vanuit succesfactoren: wat werkte vorige keer goed of wat werkt bij anderen goed dat wij ook kunnen benutten?

We werken met oog voor de context, in samenhang  met andere ontwikkelingen.

Welke actoren en factoren zijn van invloed? Wat houdt je tot nu toe tegen?

Krachtbronnen in en om jou heen: wie doen met je mee? Wie zijn de lokpaarden?  Kijk de  ‘paarden van Marrum’

Haalbaarheidscheck: als we aan de slag gaan met deze doelstelling, wat vraagt dat dan van jou en van je team? Is dat oké?

Oplossingsgericht: als het straks gelukt is, wat doen we dan anders? Wat doen we dan niet meer?

Confronterend reflectief: laat jij zelf voldoende het gedrag zien wat je van anderen wenst te zien?

Vertrouwen krijg je door betrouwbaar te zijn.

Duidelijk, planmatig, transparant: op zoek naar de balans investeren – eisen stellen.

Van praten over naar dóen: vanuit het gesprek gaan we concreet aan de slag.

Verwachtingencheck: wat ga je zelf doen? Wat wil je graag dat ik doe? En waarom doe je het zelf niet, of iemand uit de organisatie?

We doen wat nodig is, we doen wat werkt!

 

Wanneer een vraag buiten mijn expertise valt, kan ik je zeer deskundige collega’s aanbevelen.

Kijk op Samenwerkende partners, zoals bijvoorbeeld Noëlle Pameijer

Lees ook ‘Wat anderen over mij zeggen’, bekijk mijn cv of  Opdrachtgevers. 

Meteen contact met me opnemen kan natuurlijk ook!